Đặt phòng

La Casa Hotel Tuy Hòa


  Các hình thức thanh toán

  I.THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN QUA ATM 

  Quý khách chuyển vào tài khoản VCB, ACB của chúng tôi:
  Chủ tài khoản: Công ty TNHH Dịch Vụ và Du Lịch Phố Xanh
  Số Tài Khoản: 5901 0000 823536
  Ngân hàng: BIDV PHÚ YÊN

  Chủ tài khoản: Nguyễn Đình Phương
  Số Tài Khoản: 006 1000 694 718
  Ngân hàng: VIETCOMBAK PHÚ YÊN

  Chủ tài khoản: Nguyễn Đình Phương
  Số Tài Khoản: 590 10 000 282 997
  Ngân hàng: BIDV PHÚ YÊN

  2.THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG