Room

La Casa Hotel

Single Room

From 500.000đ /day

 Diện tích   18m2
 Giường đơn   1
 Tiêu chuẩn  1 người
 View    Núi
 Ban công   
 Điều hòa   
 Wifi    miễn phí
 TV truyền hình cáp 
 Trà, cafe nước suối miễn phí

Double Room

From 600.000đ /day

 Diện tích   20m2
 Giường đôi   1
 Tiêu chuẩn   2 người
 View    Núi
 Ban công   
 Điều hòa   
 Wifi    miễn phí
 TV truyền hình cáp 
 Trà, cafe nước suối miễn phí

Twin Room

From 700.000đ /day

 Diện tích   22m2
 Giường đơn   2
 Tiêu chuẩn  2 người
 View    Núi
 Ban công   
 Điều hòa   
 Wifi    miễn phí
 TV truyền hình cáp 
 Trà, cafe nước suối miễn phí

Family Room

From 1.200.000đ /day

 Diện tích  36m2
 Giường đôi   2
 Tiêu chuẩn  4 người
 View    Biển
 Ban công   
 Điều hòa   
 Wifi    miễn phí
 TV truyền hình cáp 
 Trà, cafe nước suối miễn phí

Suite Room

Fom 1.600.000đ /day

 Diện tích   40m2
 Giường đôi   1
 Giường đơn   2
 Tiêu chuẩn  4 người
 View    Núi
 Ban công   
 Điều hòa   
 Wifi    miễn phí
 TV truyền hình cáp 
 Trà, cafe nước suối miễn phí